Back

Win a new Subaru for your GAA club in a Spórt TG4 competition

Win a new Subaru for your GAA club in a Spórt TG4 competition

At the annual Comórtas Peile na Gaeltachta, Gaeltacht Football competition this weekend on the Dingle peninsula, Spórt TG4 and Subaru launched a brand new competition which has a fantastic new Subaru car as the grand prize. The car will be awarded to the club which makes a video about their activities, then gets a combination of the most ‘likes’ and which is deemed by a panel of adjudicators as making the best case for its club to be awarded the prize.


In this new development of the successful collaboration between TG4 and Subaru, this wonderful prize is being made available to GAA clubs across the country. The clubs have a chance of winning a brand new Subaru Impreza, which would be a very welcome asset for any club to utilise as they see fit.

To enter the competition, all clubs have to do is prepare a video of up to one minute in length, which makes the case for their club to be awarded the wonderful prize.

Clubs then need to post the video to their official facebook page, using the handle @SpórtTG4, they must ‘like’ the Spórt TG4 page, utilising the hashtag #SubaruAbú and then get as many likes as they can for the video.

The best video will be chosen using a marking system which takes into account the number of ‘likes’ it has received and where the subject matter makes the most compelling case for the club which has produced the entry. 

Initially, a panel of adjudicators will pick the best winner from each province, who will then compete against each other in a semi-final scenario, before a winner is eventually named from the final two.

The winner will be announced live on TG4, during the broadcast of the All Ireland Ladies Gaelic Football finals from Croke Park, in September and the presentation will be made at a media event later that month.

For full details, terms and conditions go to: www.tg4.ie/subarucompetition


Buaigh Subaru nua dod’ chumann CLG i gcomórtas Spórt TG4

Ag Comórtas Peile na Gaeltachta an deireadh seachtaine seo i gCorca Dhuibhne, sheol Spórt TG4 agus Subaru comórtas a bhfuil carr den déanamh Impreza mar dhuais leis. Bronnfar an carr ar chumann de chuid CLG, bunaithe ar fhíseán a dhéanann siad faoin gclub, is mó a fhaigheann ‘likes’ agus a bhfuil a leithéid de dhuais tuillte acu, de réir painéal moltóirí.

I bhforbairt bhreise ar an bpáirtíocht leanúnach idir TG4 agus Subaru, tá an duais den scoth seo á thairiscint do chlubanna CLG ar fud na tíre. Is féidir le clubanna carr den déanamh Subaru Impreza a bhuachan, rud a thiocfaidh chun sochar go mór don chumann buacach.

Le cur isteach ar an gcomórtas, níl le déanamh ag clubanna ach físeán suas le nóiméad ar fhad a chur le chéile, ag míniú cén fáth a gceapann siad gur cheart don chlub an duais iontach seo a bhuachan.

Tá ar chlubanna ansin na físeáin a phostáil ar leathanach Facebook an chumainn, an chlib @SpórtTG4 a úsáid, ag déanamh ‘Is Maith Liom’ ar leathanach SpórtTG4, an haischlib #SubaruAbú a chur leis agus ansin an oiread ‘likes’ agus is féidir leo a fháil dó.

Piocfar an físeán is fearr bunaithe ar chóras marcála a thugann aitheantas do líon na ‘likes’ agus freisin don ábhar is mó a chruthaíonn go bhfuil an duais tuillte ag an gcumann.

Roghnóidh painéal moltóirí an físeán is fearr as gach Cúige ar dtús, a chuirfear i gcomórtas lena chéile i gCraobhacha Leathcheannais agus ar deireadh roghnófar an buaiteoir iomlán as an bpéire a bheidh sa Chraobh Cheannais.

Fógrófar an buaiteoir, beo ar TG4, le linn craoladh Craobh Chomórtais Peil na mBan, i bPáirc an Chrócaigh, i mí Meán Fómhair agus bronnfar an duais ag ócáid phoiblíochta go luath ina dhiaidh sin.

Tá na sonraí ar fad faoin gcomórtas iontach seo, mar aon leis na téarmaí & coinníollacha ar fad le fáil ag: www.tg4.ie/comortassubaru